• bezespojová jednosložková protiskluzová pružná hydroizolace (guma smísená s gumovým granulátem)
  • 100% přilnavost, roztažnost až 115%
  • dlouhá životnost (předpoklad 35 - 40 let)
  • snadná aplikace (zednickým hladítkem)
  • možnost aplikace svépomocí (snížení nákladů)
  • jednolitý kvalitní povrch bez problémových spojů
  • při postupných opravách dojde k dokonalému homogennímu spojení spojovaných částí vrstvy gumy
  • aplikace na balkony, lodžie, terasy, základy..., OPRAVA TERASY BEZ BOURÁNÍ
  • výrobek je odolný působení UV záření, radonu
  • barvy: šedá, písková, bordó, modrá, černá
  • ceny, objednávky na E-SHOPU
    

 
Tekutá dlažba ALF BL100 se nanáší zednickým hladítkem. Vzhledem k univerzálnímu použití materiálu a jeho těstovitému složení s obsahem granulátu, je aplikace snadná a je možné ji provádět svépomocí.
     Všechen prach, volné částice, odlupující se nátěry se odstraní kartáčem, pískováním, tlakovou vodou, nebo jinými vhodnými prostředky. Podklady určené k ošetření musí být suché a už usazené a nesmí vykazovat nedostatky, které by mohly vést k nepřiměřeným aplikačním hodnotám (tloušťka větší než 3 mm v jednom aplikačním kroku). Některé hladké povrchy mohou vyžadovat mechanické zdrsnění na zajištění přiměřené přilnavosti a/nebo použít adhezní můstek s obsahem křemičitého písku (aplikace na staré dlažby) - např. Den Braven Adhezní můstek apod. Betonové povrchy je nutné napenetrovat - vhodná penetrace Penetral ALP M - asfaltová penetrace s kaučukem. Vždy nechat dobře vyschnout. Tekutá dlažba se před aplikací promíchá vhodným elektrickým míchadlem. Po té se pomocí zednické lžíce a hladítka nanáší na povrch. Vzhledem ke složení hmoty a obsahu granulátu je natahování hladítkem velice snadné. Během aplikace je možné hladítko vlhčit vodou.
     ALF BL100 je ekologický výrobek na bázi vody a je doporučené ověřit si meteorologické podmínky před začátkem každé aplikace, a to za účelem zabezpečení zpracovaní celé plochy během následujících min. 24-36 hodin, bez toho, aby došlo k narušení v důsledku dešťových přeháněk, vysoké vlhkosti anebo podobně, co by znemožnilo dokonalé vyschnutí. Aplikace se provádí při teplotách od +5°C do +30°C bez očekávání deště v příštích min. 24 a více hodinách. Vlhkost podkladu nesmí překročit 4%. BL100 začne zasychat okamžitě po ukončení aplikace a dosáhne plného zaschnutí do 24 hodin při 20°C a při 50% relativní vlhkosti, zaschnutí pro plné zatížení 48 hodin. S klesající teplotou a stoupající vlhkostí se doba vyschnutí prodlužuje i na několik dní. Nanášení materiálu se nedoporučuje při vysokých teplotách (rychle zasychá na aplikačním nářadí, hůře se dosahuje hladký povrch). Vyvarujte se aplikací, kde by mohlo docházet k možnému stálému kontaktu s vodou (trvalé ponoření pod vodou).
     Takto vytvořená pochozí hydroizolace umožňuje snadnou kontrolu terasy či balkonu a její případnou opravu pokud by se v budoucnu objevily průsaky, což je u jiných systémů nemožné. Tekutou dlažbu lze upravit barevně i dodatečně Tekutou gumou TG500 - na vyschnutou tekutou dlažbu se aplikuje válečkem jako finální nátěr barevná tekutá guma v množství 0,5 kg/m2 (např. na šedou Tekutou dlažbu aplikovat Tekutou gumu TG500 bordó), tak lze provádět i renovaci pro vzhled nového povrchu. Na hrany schodů je vhodné namontovat lištu, aby se materiál na namáhaných hranách nepoškodil.

PŘEJÍT DO E-SHOPU
  

Příklad použití ochranných lišt schodů:

PŘEJÍT DO E-SHOPU
  

     

Příprava podkladu - použití maskovací pásky, aby nedošlo k potřísnění stěn penetrací a tekutou dlažbou v druhém kroku aplikace.

 

Penetrování betonového povrchu - kaučuková penetrace Paramo Penetral ALP M. Aplikace válečkem, štětcem.

Napenetrovaný povrch, po zaschnutí připraven k aplikace tekuté dlažby ALF BL100.

 

Aplikace tekuté dlažby zednickým hladítkem.

Hotový povrch - Tekutá dlažba BL100 v základní barvě černé - bez barevné úpravy tekutou gumou TG500.

 

Povrch, na kterém byla po vyschnutí tekuté dlažby provedena povrchová aplikace Tekutou gumou TG500 0,5 kg/m2 pro přebarvení na světle šedé barvu. Nyní je již v prodeji přímo šedá Tekutá dlažba, tak tato fáze odpadá.

   

PŘEJÍT DO E-SHOPU

     
     

Původní povrch - stará dlažba.

 

Penetrační nátěr - kaučuková penetrace Paramo Penetral ALP M.

Aplikace Tekuté dlažby za použití zednického nářadí

 

Natahování Tekuté dlažby zednickým hladítkem

Natažená Tekutá dlažba ALF BL100, barva šedá.

 

Natažená Tekutá dlažba ALF BL100, barva šedá.

Aplikace Tekuté dlažba bordó.

 

Hotová renovace.

Aplikace na starou dlažbu.

 

Aplikace na starou dlažbu.

   

PŘEJÍT DO E-SHOPU

     
     

Aplikace okolo bazénu.

 

Aplikace okolo bazénu.

Natažení Tekuté dlažby na betonový balkon.

 

Beton s tekutou dlažbou.

     

Beton s tekutou dlažbou.

 

Beton s tekutou dlažbou.

Aplikace na beton - Tekutá dlažba modrá.

 

Aplikace na beton - Tekutá dlažba modrá.

   

PŘEJÍT DO E-SHOPU

     
 
Tekutou dlažbu včetně aplikačního nářadí můžete zakoupit v našem E-SHOPU.


tel.: 606 200 300
info@tekuta-guma.cz
www.tekuta-guma.cz
www.tekuta-dlazba.cz
www.oprav-si-strechu.cz
www.tekuta-hydroizolace.cz

Hydroizolace TEKUTÁ GUMA
EAGLE 39 s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

© Copyright 2002 - 2017. Všechna práva vyhrazena.